Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia obr. 20 przy ul. J. K. Korzeniowskiego w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia obr. 20 przy ul. J. K. Korzeniowskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.