Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi ul. Upalnej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi ul. Upalnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.