Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Pogodnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.