Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i osiedlowej sieci cieplnej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Tytuł
Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i osiedlowej sieci cieplnej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.