Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku.

Tytuł
Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.