Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wydmowej i ul. Komandorskiej w Białymstoku.

Tytuł
Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wydmowej i ul. Komandorskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.