Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.

Tytuł
Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.