Zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na mapie linią koloru różowego i literami od A do Ł na działkach nr ewid. gr.20/12, 85/43, 85/45, 85/47, 431/12, 20/13 (obręb 26) i na części działek nr ewid. gr. 85/41, 426/3 (obręb 26) przy ul. Halickiej w Białymstoku

Tytuł
Zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na mapie linią koloru różowego i literami od A do Ł na działkach nr ewid. gr.20/12, 85/43, 85/45, 85/47, 431/12, 20/13 (obręb 26) i na części działek nr ewid. gr. 85/41, 426/3 (obręb 26) przy ul. Halickiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony