Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 1806, 1756/1, 1759, 1760/1, 1760/6, 1758/3, 1758/7, 1756/2, 1758/4, 1758/8, 2277, 1758/6, 2244/1, 1763, 1764/5, 1742/2, 1744/2 obr. 11, przy ul. Akademickiej, Z. Krasińskiego, M. C. Skłodowskiej w Białymstoku

Tytuł
Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 1806, 1756/1, 1759, 1760/1, 1760/6, 1758/3, 1758/7, 1756/2, 1758/4, 1758/8, 2277, 1758/6, 2244/1, 1763, 1764/5, 1742/2, 1744/2 obr. 11, przy ul. Akademickiej, Z. Krasińskiego, M. C. Skłodowskiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback