Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58 obręb 25, przy ulicy Helskiej w Białymstoku.

Tytuł
Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58 obręb 25, przy ulicy Helskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback