Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr.: 88/5, 88/19 i 88/18, obręb 24, przy ulicy Krzywej w Białymstoku

Tytuł
Zebrano materiał dowodowy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr.: 88/5, 88/19 i 88/18, obręb 24, przy ulicy Krzywej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback