Zawiadominie o wydaniu decyzji nr DSK-VI.6853.8.2019 z 2 listopada 2020 roku w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/32 o pow. 0,3226 ha

Tytuł
Zawiadominie o wydaniu decyzji nr DSK-VI.6853.8.2019 z 2 listopada 2020 roku w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/32 o pow. 0,3226 ha
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.