Zawiadomienie, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r., znak: WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie.

Tytuł
Zawiadomienie, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r., znak: WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback