Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia administracyjnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg Miasta Białystok istniejącym wylotem W-170 do rzeki Białej w rejonie ul.Poleskiej, zlokalizowanym na działce nr 339, obręb 17 Bojary, powiat M.Białystok, województwo podlaskie.

Tytuł
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia administracyjnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg Miasta Białystok istniejącym wylotem W-170 do rzeki Białej w rejonie ul.Poleskiej, zlokalizowanym na działce nr 339, obręb 17 Bojary, powiat M.Białystok, województwo podlaskie.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.