Zawiadomienie strony postępowania, że wniesione odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.24.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku" nie mogło być rozpatrzone w terminie.

Tytuł
Zawiadomienie strony postępowania, że wniesione odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.24.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku" nie mogło być rozpatrzone w terminie.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback