Zawiadomienie strony postępowania w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń, odmawiające dopuszczenia Fundacji Instytut Białowieski oraz Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676-ul.W.Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną"

Tytuł
Zawiadomienie strony postępowania w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń, odmawiające dopuszczenia Fundacji Instytut Białowieski oraz Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676-ul.W.Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną"
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback