Zawiadomienie strony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 676 km 8+904,92 do km 10+195,00 - ulicy Władysława Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granic wraz z infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Zawiadomienie strony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 676 km 8+904,92 do km 10+195,00 - ulicy Władysława Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granic wraz z infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.