Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha.

Tytuł
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.