Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia poczekalni (wnęki przy korytarzu) zlokalizowanego na I piętrze budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pokój socjalny wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, na części działki o nr ewid. gr. 1777/4 (obręb 11) przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Tytuł Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia poczekalni (wnęki przy korytarzu) zlokalizowanego na I piętrze budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pokój socjalny wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, na części działki o nr ewid. gr. 1777/4 (obręb 11) przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback