Zawiadomienie o zabraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej jako działka nr 1867/27 o pow. 0,0517 ha

Tytuł
Zawiadomienie o zabraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej jako działka nr 1867/27 o pow. 0,0517 ha
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback