Zawiadomienie o wyznaczeniu Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. ostatecznego terminu na wskazanie, iż wnioskowana budowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia do budynku przy ul. Swobodnej 2 stanowi inwestycję celu publicznego.

Tytuł
Zawiadomienie o wyznaczeniu Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. ostatecznego terminu na wskazanie, iż wnioskowana budowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia do budynku przy ul. Swobodnej 2 stanowi inwestycję celu publicznego.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback