Zawiadomienie o wydanym dnia 22.05.2023 r zezwoleniu Nr 237/2023, znak: DUA-X.6740.2.2.2023 na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Władysława Raginisa wraz z infrastrukturą.

Tytuł
Zawiadomienie o wydanym dnia 22.05.2023 r zezwoleniu Nr 237/2023, znak: DUA-X.6740.2.2.2023 na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Władysława Raginisa wraz z infrastrukturą.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: