Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20 listopada 2020 roku nr DSK-VI.6853.8.2019 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/32 o pow. 0,3226 ha

Tytuł
Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20 listopada 2020 roku nr DSK-VI.6853.8.2019 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/32 o pow. 0,3226 ha
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.