zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 44/2020 z dnia 21.01.2020 r. znak DAR-V.6740.1.588.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen.A.E. Fieldorfa "Nila", ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Upalną i Słonecznikową w Białymstoku

Tytuł
zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 44/2020 z dnia 21.01.2020 r. znak DAR-V.6740.1.588.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen.A.E. Fieldorfa "Nila", ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Upalną i Słonecznikową w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback