zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 359/2020 z dnia 05.06.2020 znak DAR-V.6740.2.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kalinowskiego

Tytuł
zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 359/2020 z dnia 05.06.2020 znak DAR-V.6740.2.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kalinowskiego
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.