zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 19.12.2019 r. nr 1170/2019 znak DAR-V.6740.2.10.2019 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Depowej (drogi gminnej) w Białymstoku wraz z infrastrukturą

Tytuł
zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 19.12.2019 r. nr 1170/2019 znak DAR-V.6740.2.10.2019 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Depowej (drogi gminnej) w Białymstoku wraz z infrastrukturą
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback