Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji z dnia 30.11.2018r., Nr 1106/2018, znak: DAR-V.6740.2.11.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. J. K. Branickiego w Białymstoku

Tytuł
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji z dnia 30.11.2018r., Nr 1106/2018, znak: DAR-V.6740.2.11.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. J. K. Branickiego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.