Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych o 10 stanowiska postojowych oraz budowie i przebudowie chodników, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Białymstoku.

Tytuł
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych o 10 stanowiska postojowych oraz budowie i przebudowie chodników, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.