Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dojlidy Fabryczne, Nowowarszawska w Białymstoku.

Tytuł
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dojlidy Fabryczne, Nowowarszawska w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.