Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 2 szt. studni chłonnych do wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) do ziemi z projektowanego terenu utwardzonego i budynku gospodarczego na działkach nr geod. 586/19 i 585/18 obręb 7 – Ścianka przy ul. Transportowej w Białymstoku.

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 2 szt. studni chłonnych do wprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) do ziemi z projektowanego terenu utwardzonego i budynku gospodarczego na działkach nr geod. 586/19 i 585/18 obręb 7 – Ścianka przy ul. Transportowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+6