Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy J.I. Kraszewskiego

Tytuł
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy J.I. Kraszewskiego
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback