Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w ramach postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r., znak:RDOŚ-20-WOOŚ-II.66131-10/09/kg

Tytuł
Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w ramach postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r., znak:RDOŚ-20-WOOŚ-II.66131-10/09/kg
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback