Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania urządzeń odwadniajacych obszar kolejowy zwiazanych z realizacja inwestycji, "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok, odcinek G

Tytuł Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania urządzeń odwadniajacych obszar kolejowy zwiazanych z realizacja inwestycji, "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok, odcinek G
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback