zawiadomienie o oględzinach nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1886 o pow. 0,8807 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00136168/5

Tytuł
zawiadomienie o oględzinach nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1886 o pow. 0,8807 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00136168/5
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.