Zawiadomienie o niemożności zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1867/25 o pow. 0,1892 ha w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Tytuł
Zawiadomienie o niemożności zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1867/25 o pow. 0,1892 ha w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback