Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok

Tytuł
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.