Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym określającym środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku"

Tytuł
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym określającym środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku"
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.