Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku

Tytuł
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.