Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie przedłużenia ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Sybiraków do ul.Wysockiego"

Tytuł
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie przedłużenia ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Sybiraków do ul.Wysockiego"
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.