Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Białymstoku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej znak: WOOŚ.420.23.2018.KW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 - ul.Wł.Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Białymstoku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej znak: WOOŚ.420.23.2018.KW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 - ul.Wł.Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.