Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 5 listopada 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 13/2019 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Tytuł Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 5 listopada 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 13/2019 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
Kategoria Aktualności Informacje

Feedback