Wystąpienie do organów opiniujących o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza.

Tytuł
Wystąpienie do organów opiniujących o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback