Wykaz nr 46/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Tytuł
Wykaz nr 46/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 46/2020 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr 160/8 o pow. 0,0284 ha położonej w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa obręb 12 – Białostoczek Płd., na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr 159/8 i 161/6 obr. 12 - Białostoczek Płd. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 22.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r.

Feedback