Wykaz Nr 1/2020 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Tytuł
Wykaz Nr 1/2020 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.