Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na przedszkole publiczne wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. gr. 1012 (obręb 04) położonej przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na przedszkole publiczne wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. gr. 1012 (obręb 04) położonej przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.