Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 69, obręb-25, przy ul. Zagórki w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 69, obręb-25, przy ul. Zagórki w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.