Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych na działce nr ewid. gr. 1722 i na części działek nr ewid. gr. 1745/8, 1737 przy ulicy Alei Konstytucji 3-go Maja i ulicy Swobodnej w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych na działce nr ewid. gr. 1722 i na części działek nr ewid. gr. 1745/8, 1737 przy ulicy Alei Konstytucji 3-go Maja i ulicy Swobodnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony