Wydano decyzję o na budowę osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanej na działkach 1679/4, 1680/3 i 1680/4, obręb 2, przy ulicy Jałbrzykowskiego w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję o na budowę osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanej na działkach 1679/4, 1680/3 i 1680/4, obręb 2, przy ulicy Jałbrzykowskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.