Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie budynku produkcyjnego firmy KAN Sp. z o. o., przy ul. Franciszka Karpińskiego.

Tytuł
Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie budynku produkcyjnego firmy KAN Sp. z o. o., przy ul. Franciszka Karpińskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback