Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej dn600 z żeliwa sferoidalnego, przy Alei Konstytucji 3 Maja.

Tytuł
Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej dn600 z żeliwa sferoidalnego, przy Alei Konstytucji 3 Maja.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback